Курс 9 От ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 9 – ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО.

Курс 1 ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО.
Тема 1 Завещание. Форми на завещание. Универсално звещание. Завещание под условие. Елементи на завещанието. Запазена част.
Тема 2 Наследство. Приемане на наследство. Отказ от наследство. Замяна. Договор за замяна. Замяна и продажба
Тема 3 Дарение. Отмяна на дарение. Евикция и други правила за продажба по ЗЗД. Полезни документи за сваляне.

Обща продължителност: 22 минути и 10 секунди