Курс 2 от ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 2 – ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ.

Курс 1 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ
Тема 1 Видове монолитно строителство. Особености при жилищните сгради.
Тема 2 Жилищни сгради. Балкон, Лоджия, Тераса. Жилище и паркомясто. Паркомясто - особености. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Технически параметри. Височина на сградите. Външна линия на застрояване. Разполагане на сградите.
Тема 4 Данъчни въпроси за имоти. Данъци нови сгради. Данъчни облекчения. Декларация за доходи при продажба на един жилищен имот. Полезни документи за сваляне.
Тема 5 СИО. Режими на имуществени отношения.

Обща продължителност: 36 минути и 33 секунди