Курс 5 от ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 5 – ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ.

Курс 1 ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ.
Тема 1 Видове вещни права. Право на собственост. Поръчителство.
Тема 2 Съсобственост. Основни права на съсобственика. Задължения на съсобственика. Примери. Документи за сваляне.
Тема 3 Видове делба. Право на изкупуване.

Обща продължителност: 22 минути и 01 секунди