Курс 8 От ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 8 – СЕРВИТУТИ. ИПОТЕКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ.

Курс 1 СЕРВИТУТИ. ИПОТЕКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ.
Тема 1 Сервитут и видове сервитути. Учредяване на сервитут.
Тема 2 Ипотека и видове ипотеки. Особености при закупуване на имот с ипотека. Удостоверение за тежести. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Документи за продажба/ипотека на апартамент. Документи за продажба на наследствен имот. Казуси за имот с ипотека. Полезни документи за сваляне.

Обща продължителност: 51 минути и 26 секунди