Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан за краткост „ОРЗД”) и приложимото законодателство за защита на личните данни, декларираме че ще обработваме Вашите лични данни, посочени по-горе, за  следните цели:

– администриране на трудовоправни отношения;

– администриране на договорни отношения: обработване на лични данни на лица преди сключване на договор за услуга и по повод изпълнение на задължения към клиенти по възникнали договорни правоотношения, включително и лични данни, получени въз основа на договор с възложители, клиенти, доставчици и партньори.

Може да обработваме личните Ви данни на:

– законово основание;

– договорно основание;

– съгласие на субекта на данните.

За нас

„Деси Щ“ ЕООД, адрес по регистрация: гр. София, жк. Люлин 2, бл.210, ЕИК 205920951. Когато използваме „ние“ и „нас“ и глаголи в тази форма в текста по-долу, имаме предвид „Деси Щ“ ЕООД.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Как събираме лична информация от Вас чрез нашите медии

Получаваме информация за Вас, когато използвате shtebetovska.com, например, когато закупувате от нас продукти или/и услуги, когато се свързвате с нас със запитвания или за информация, заявяване или ползване на Услуги, или ако се регистрирате да получавате полезни наши електронни бюлетини.

Какви лични данни събираме от потребителите и посетителите в нашите медии

Събираме само основни лични данни за Вас, които не включват специални видове информация. Личната информация, която събираме, може да включва Вашето име, адрес, e-mail (електронна поща), телефонен номер, други данни, изисквани от Закона за счетоводството и други закони, както и информация относно това кои страници са посетени и кога.


Личните данни се генерират и от технически процеси, като например формуляри за връзка, коментари, „бисквитки“, анализи и вграждания на скриптове за статистика и анализ.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайтовете ни, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на потребителския браузър, за да ни помогнат да открием спам.

Изображения

Ако в някоя от нашите сайтове има опция за качване на изображения, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS) тъй като посетителите на уеб сайта могат да изтеглят тези изображения и да извличат тези данни. Отговорността за качените от Вас изображения е Ваша.

Контактни форми

Ние съхраняваме заявките за контакт от контактните ни форми за определен период от време за целите обслужването Ви, но не използваме предоставената от Вас информация за маркетингови цели.

Бисквитки

Ако оставите коментар на наш сайт, можете да се включите в запазването на вашето име, имейл адрес и уеб сайт в „бисквитки“. Те са за ваше удобство, така че не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставите друг коментар. Тези „бисквитки“ ще продължат една година.

Ако имате профил и влезете в наш сайт, ще зададем временна „бисквитка“, за да определим дали браузърът ви приема „бисквитки“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични данни и се изхвърля, когато затворите браузъра си.

Когато влезете, ще създадем и няколко „бисквитки“, за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните „бисквитки“ са с продължителност два дни, а „бисквитките“ на екрана са с продължителност една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

Ако редактирате или публикувате статия/публикация, в браузъра ви ще бъде запазена допълнителна „бисквитка“. Тази „бисквитка“ не съдържа лични данни и просто показва идентификационния номер на статията, която току-що сте редактирали. Изтича след 1 ден.

Google също записва „бисквитки“ свързани с вашата активност на различните сайтове. Ако решите, че не искате тези „бисквитки“, може да свалите следния плъгин https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en и да го инсталирате.

Вградено съдържание от други уебсайтове

Публикациите в нашите сайтове могат да включват вградено съдържание (например видеоклипове, изображения, статии и др.). Вграденото съдържание от други уебсайтове се държи по същия начин, както ако посетителят е посетил другия уебсайт.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват „бисквитки“, да интегрират допълнително проследяване от трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с вграденото съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли в него.

За онлайн реклама ползваме услугите на Google Adwords, за да привличаме внимание към нашите предложения за услуги и/или продукти. Ползваме също и Google Remarketing, за да се свързваме повторно с вас. Ползваме и Google Tag Manager за създаване на тагове, които да се управляват пред интерфейса.

Политика за поверителност на Google ще намерите тук: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Инструменти за анализ

Ние използваме Google Analitics и Facebook pixel. Google се позовава на Щитa за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Правила за предоставяне на услуги на Google Analytics може да намерите тук: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Обща информация относно принципите за сигурност и поверителност на Google Analytics ще намерите тук: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Политика за поверителност на Google ще намерите тук: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Обработката на данните е въз основа на чл.6, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

Социални плъгини

Ние използваме социални плъгини като, например, бутона „Сподели” или „Сподели с приятели” на Facebook. Тях ще различите чрез логото на Фейсбук.

Повече информация относно целта и обхвата на събиране на данни и тяхното обработване от доставчика на плъгините вижте тук:

За Фейсбук:

http://www.facebook.com/policy.php

http://www.facebook.com/help/186325668085084

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

,https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

За Google:

https://policies.google.com/privacy/partners.

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


Обработка на лични данни в рамките на уеб базиран клиентски акаунт

При регистрация в наша медия се създава ваш уеб базиран клиентски акаунт. За да се осъществи регистрация е нужно да посочите Вашия имейл адрес, парола, която избирате самите Вие, потребителско име. За регистрация и имейл абонамент за оферти и/или информационен бюлетин, ние използваме т.нар. Double-Opt-In опция – нужно е потвърждение от Вас за Вашата регистрация, покана за което ще получите на посочения от Вас имейл. Едва когато кликнете на линка в потвърждаващия имейл, Вашата регистрация ще е активна и ще получавате нашите имейли.

Договорът между „Деси Щ“ ЕООД и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://shtebetovska.com/privacy, заедно с всички изменения и допълнения в тях, ведно с Политиката за поверителност публикувана в настоящата страница. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя, а в случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителя, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване до момента на преустановяване на използването.

Ние използваме Вашите данни, нужни за изпълнението на договора, като ги съхраняваме ведно с данните за начина на плащане, които избирате. Данните се съхраняват за период докато използвате Вашия клиентски акаунт или профил, освен ако не ги изтриете междувременно.

Обработката на данните е въз основа на чл.6, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

Срок на съхранение на данните

Вашите данни се съхраняват за времето за изпълнение на договора.

Ако оставите коментар в наш сайт, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да може автоматично да се разпознава и одобряват коментарите за последващи действия, вместо да стоят в опашката за модериране.

За потребители, които се регистрират на нашите уебсайтове (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайтове могат да виждат и редактират тази информация.

Какви права имате върху данните си

Ако имате профил в наш сайт или сте оставили коментар/и, можете да поискате да получите експортиран файл с данните си, които държим за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или счетоводни цели.

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени/изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно;

Имате право на:

 • достъп до личните Ви данни;
 • коригиране (ако данните са неточни);
 • изтриване (право „да бъда забравен“);
 • ограничаване на обработването;
 • преносимост на личните Ви данни между отделни администратори;
 • възражение срещу обработването на личните Ви данни;
 • жалба до надзорен орган;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;
 • защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви на субект на данни са били нарушени.

Как се използва Вашата информация, която предоставяте онлайн

Ние винаги уважаваме поверителността на вашата електронна поща и данни. Никога не продаваме и не предоставяме Вашия имейл адрес на трети лица.
Винаги може да промените решението си като прекратите своя електронен абонамент кликайки върху връзката за прекратяване, която се намира в най-долната част на всеки имейл който получавате.

Можем да използваме Вашата информация, за да:

 • Ви предоставяме услугите и продуктите, които сте заявили, включително да обработваме поръчките Ви и да изпълняваме задълженията си, възникнали от договорните отношения между нас, съгласно Общите условия;
 • Ви предоставяме нова информация относно услуги, продукти и събития на „Деси Щ“ ЕООД, както и преференциални предложения;

Обработка на лични данни за целите на рекламата

За да Ви изпращаме информация за оферти на актуални продукти – на промоционални цени и актуални продукти и услуги, на нас са ни нужни следните лични данни: Вашето име и фамилия, Вашия адрес, вашия имейл адрес, мобилен номер и др.

Ние може да ви пращаме персонализиран или неперсонализиран имейл – да съдържа или да не съдържа  обръщение лично към Вас.

Кой има достъп до Вашата информация

Ние не продаваме, не предоставяме под наем, не споделяме Вашите данни за маркетингови цели с трети лица.
Можем да предаваме информацията Ви на трети лица, доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани фирми, единствено за целите за извършването на дейности и предоставяне на услуги и/или продукти за Вас от наше име.
Когато използваме трети лица – доставчици на услуги, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето/доставката на услугата/продукта, и имаме договор със съответното трето лице, който изисква от него да пази Вашата информация и да не я използва за свои преки маркетингови цели.

Декларация за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик

Аз давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от „Деси Щ“ ЕООД във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на  „Деси Щ“ ЕООД, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.

АБОНАМЕНТИ

Колко често ще Ви пращаме имейл

В зависимост от Вашия избор при абонамент за наш информационен и/или продуктов бюлетин:

 • До два пъти месечно ще Ви пращаме информационен бюлетин;
 • До два пъти месечно ще Ви пращаме оферти;

Кои са основните неща, които ще получавате след абонамент

1. Информационен бюлетин

 • полезна и интересна информация с линкове към тях;
 • резюме на последни статии публикувани в блога с линкове към тях;
 • ревюта за различни актуални новини с линкове към тях;

2. Оферти

 • оферти за продукти и услуги;
 • оферти за промоция на продукти и услуги;

Можете да промените решението си по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в долната част на всеки имейл, който получавате от нас, или като се свържете с нас на съответния адрес privacy@goddess.bg.

Контактна информация

При възникнали въпроси свързани с Вашите данни може да се свържете с нас на адрес privacy@goddess.bg или на мобилен телефон +359 878 22 36 09.

Налични мерки за сигурност за защита на Вашата информация от загуба, злоупотреба или промяна

Използваме процедура за криптиране в някои области /клиентски профил, формуляр за контакт интернет страница/. Подадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол за да се предотврати злоупотреба с данни от трети страни. Това ще познаете като видите, че в лентата за статуса на Вашия браузер символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“.

Нечувствителна информация (например:Вашият email адрес) се предава обичайно през интернет и за това никога не може да бъде гарантирана 100% сигурност. В тази връзка, макар, че се стремим да защитим Вашата информация, не можем да гарантираме сигурността на информация, която ни изпращате и Вие правите това на свой риск. След като получим Вашата информация, полагаме максимални усилия да осигурим сигурността й на нашите системи.

Уеб магазин на сайта shtebetovska.com

Ние събираме информация за вас по време на процеса на плащане в нашия магазин.

Какво събираме и съхраняваме

Докато посещавате нашия сайт, ще проследим:

Продукти, които сте разгледали, Вашето местоположение, IP адрес и тип на браузъра.
Адрес за доставка: ще ви помолим да въведете адрес за доставка, за да можем, например, да оценим доставката, преди да направите поръчка, и да ви я изпратим.
Ще използваме и „бисквитки“, за да проследяваме съдържанието на кошницата, докато сърфирате в нашия сайт.

Когато купувате от нас, ще Ви помолим да предоставите информация, включително име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер,  незадължителна информация за профила, също потребителско име и парола. Ще използваме тази информация за цели, като:

 • Ще Ви изпратим информация за сумата, която дължите и информация за поръчката;
 • Ще ви информираме за процеса за плащане;
 • Ще имате опция да настройте профила си за нашия магазин;
 • Може да ви попитаме за Вашите предложения за подобрение на уеб магазина;
 • Ще ви питаме и ще искаме вашето изрично съгласие да ви изпращаме нашите информационни бюлетини и продуктови оферти;
 • Ако създадете профил, ще запазим вашето име, адрес, имейл и телефонен номер, които ще се използват за попълване на поръчката, както и за бъдещи поръчки.

Обикновено съхраняваме информация за вас толкова дълго, колкото ни е необходима информацията за целите, за които я събираме и ползваме. Например, ние ще съхраняваме информация за поръчки за данъчни и счетоводни цели съгласно сроковете предвидени за това в закона. Това включва вашето име, имейл адрес, адрес за фактуриране и доставка.

Също така пазим коментарите или отзивите, ако решите да ги оставите в нашите сайтове.

Събираме и информация за посетителите, чрез анти-спам услугата Akismet, която вграждаме в нашите сайтове.
Akismet филтрира коментарите за спам от мрежата. Информацията, която обичайно чрез Akismet събираме, обикновено включва IP адреса на коментатора, потребителския агент, препращащия URL адрес и URL адреса на сайта (заедно с друга информация, предоставена пряко от коментатора като име, потребителско име, адреса и самия коментар).

Във връзка с обработването на предоставените от Вас лични данни по всяко време имате право да подадете жалба до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Работно време  9:00 – 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg


ОБУЧЕНИЯ

По смисъла на Закона за електронната търговия обученията представляват:

 1. Извършване на онлайн обучение по конкретно определена от „Деси Щ“ ЕООД тема, указана в съответната уеб-страница на обучението, посредством специално разработени теми, представени чрез видео материали и/или онлайн презентации,  практически упражнения, учебни материали и други информационни ресурси.
 2. Предоставяне на достъп до онлайн обучението и всички включени ресурси в него става след заплащане цената на услугата в до 5/пет/ дневен срок от регистрацията на Потребителя, съобразно обявената цена в уебсайта www.shtebetovska.com и съгласно избрания от потребителя абонаментен план или еднократна такса, когато Услугата се предоставя възмездно.
 3. „Деси Щ“ ЕООД потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез потвърждение на траен носител (чрез изпращане на имейл на предоставения от Потребителя имейл адрес).
 4. В случай, че Потребителят не заплати таксата в посочения срок, регистрацията му за обучението се счита за невалидна –  отказ от участие в онлайн обучението.

100% гаранция за удовлетвореност

 1. „Деси Щ“ ЕООД гарантира 100% удовлетвореност от обучения и събития. Ние сме абсолютно сигурни в качеството, предимствата и ползите на онлайн обученията и информативно-образователните събития, които организираме.
 2. Ако дадено онлайн обучение или проведено събитие не е отговорило на очакванията Ви, ние ще Ви възстановим заплатената сума. В срок от 7 /седем/ работни дни след посещение на конкретно събитие или след закупуване и предоставяне на достъп до онлайн обучение, е нужно да ни изпратите имейл от имейла с който сте се регистрирали в уебсайта shtebetovska.com, с описание на точната причина за Вашата неудовлетвореност. В 10/десет/ дневен срок от получаване на Вашия имейл ще се свържем с Вас по електронна поща и мобилен телефон, и ще Ви поканим в нашия офис за да Ви върнем заплатената сума. Ако в имейла до нас посочите своята банкова сметка и за Вас не е удобно да дойдете в офиса ни – ще ви върнем парите по банков път чрез банков превод по посочената банкова сметка.

Отказ от участие в събитие или онлайн обучение

 1. Може да се откажете от участие в събитие, което сте заплатили до 7 /седем/ работни дни преди провеждането му, за което е нужно да ни уведомите по имейл. Ще се свържем с Вас по електронна поща и мобилен телефон. В имейла до нас е нужно да посочите своята банкова сметка, по която ще ви върнем парите по банков път чрез банков превод. Може да решите да подарите Вашето участие в събитието на приятел или познат, който има интерес. Пишете ни на електронната поща и ние ще се свържем с Вас за да уточним детайлите!

Свържете се с нас ако имате допълнителни въпроси на мобилен телефон: +359 878 22 36 09 или +359 877 77 05 08;

Чрез ePay.bg могат да се извършват плащания на стоки или услуги с най-висок стандарт за информационна сигурност и  най-съвременни методи и технологии за защита на клиентските данни. Методите на плащане са публикувани в страницата Начини на плащане .


АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Всички учебни материали и съдържание, в това число: видео съдържание, графични материали, текстово съдържание, изображения, дизайн, база данни и други материали и съдържание, представляват обект на авторско право съгласно Закона за авторските права и сродните му права и са собственост на „Деси Щ“ ЕООД.
 2. Нямате право да предоставяте за страната, така и за чужбина изключителното право за размножаване на обучение/обучения, публичното им прожектиране, осъществяване на промени в него, излъчването на обучение/обучения по безжичен път или предаването и препредаването им по кабел, възпроизвеждането им върху видеоносители и тяхното разпространение, предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до обучение или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани, както и нямате право да разрешавате и извършвате превод, дублиране и субтитриране на текстовете.
 3. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта www.shtebetovska.com без посоченото изрично писмено разрешение на „Деси Щ“ ЕООД.
 4. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта www.shtebetovska.com без съгласието на автора е нарушение, а нарушението на авторските права е криминализирано деяние и в наказателния кодекс се предвиждат санкции спрямо нарушителите.
 5. Използването на учебните материали, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта shtebetovska.com е разрешено само във връзка с обучението при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).
 6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се задължава да не нарушава авторските права на интелектуална собственост при участие в обучения и/или тяхното закупуване, учебни материали, и цялото съдържание публикувани на уебсайта www.shtebetovska.com.

КОНТАКТ И КОМУНИКАЦИЯ

 1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.
 2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща info@shtebetovska.com или натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
 3. Писмената форма се счита за спазена и когато „Деси Щ“ ЕООД постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Потребетел, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

ПЛАЩАНИЯ

На 29.06.2019 г. изтича срокът за регистрация на електронни магазини, получаващи плащания в брой, съгласно Наредба Н-18 на Министерство на Финансите, която определя режима на плащанията в брой.
Спазването на клаузите на тази наредба изисква извършването на значителна промяна на системата за регистрация и поддръжка на домейни и заделяне на значителни ресурси за осигуряване на дефинираните изисквания в наредбата. Това неизбежно би довело до увеличаване на себестойността на предлаганите услуги.
С цел избягване увеличаването на цената на предлаганите продукти/ услуги, Ви уведомяваме, че „Деси Щ“ ЕООД не приема плащания, които според Наредба Н-18 се считат за „плащания в брой“ чрез нашите уеб сайтове / онлайн магазини.
Плащането може да се извърши по някой от следните начини:

 • Чрез банков превод;
 • Online чрез ePay като регистриран потребител;
 • В брой на каса EasyPay;
 • Чрез банкомат (B-Pay);
 • Наложен платеж с пощенски паричен превод – за направеното плащане от наш клиент ЕКОНТ издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е признат от закона документ, който ни освобождава от задължението да издаваме касова бележка.

Дата: 25.05.2018 г.

Актуализация: 27.06.2019 г.

Последна актуализация: 17.12.2020 г.

© Всички публикации, статии и съдържание, които са в нашите сайтове са авторски и не може да ги копирате и/или ползвате без разрешение.