Имотни казуси

Пълномощно при продажба на недвижим имот

КАЗУС: Здравейте, искам да закупя имот, продавачите (съпруг и съпруга) имат пълномощник. Пълномощното съдържа „право да продаде ,сключвайки предварителен договор или окончателен нотариален акт, да договаря сам със себе си или с лица които представлява, както и да получи всякакви суми по моя сметка или по сметка на упълномощеното лице“ . Но

Развод и покупка на недвижим имот

Казус: Здравейте предстои ми закупуване на имот, вече е дадено капаро но и сьм в процес на развод. Вьзможно ли е да си платя апартамента пред нотариус да направим пак договор само за получаване на нотариалния акт да бъде след 5 месеца. СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО) Когато един

Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

Още в ТикТок по темата КАЗУС:  Здравейте, преди години брат ми убеди мама, а пък тя мен да подарил чрез покупко продажба старата къща на мама и новата, която мама изплати, но в нея живее брат ми. Покупко продажбата уж беше 100 лв, но и тях едва ли и е дал. Пред

Договор за гаранция между купувач и агенция на имоти

Казус: Здравейте, при подписване на Договор за гаранция между купувач и агенция за недвижими имоти, с определена давност и дадено капаро, и той изтече – може ли купувача да се откаже и да си получи капарото, което е оставил на агенцията. Причината е , че строителя не може да започне да строи

Как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот – земята(УПИ) отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда?

КАЗУС: Как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот - земята(УПИ) отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда? ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ УПИ - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Най -общо казано това е имот в регулация. За да бъде считан за урегулиран, един парцел земя трябва да съответства

Плащане на цена при покупка на имот и Декларация за произход на средства по чл.66, ал.2 от ЗМИП

КАЗУС: Здравейте! Предстои ми покупка на имот. Част от средствата са лични част ще са помощ от родители. Възможно ло е при изповядването на сделката част от парите да са от моя сметка, а останалата от тази на родителите ми? СДЕЛКАТА При сключване на сделка за покупка на

Включва ли се квадратурата на надземни гаражи към тази на апартаментите

Имотен казус: При ремонт на покрив включва ли се кв.на надземни гаражи към тази на апартаментите. РЗП - разгъната застроена площ Сборът от застроените площи на всички етажи на една сграда, над замята и подземните етажи представлява брутната РЗП на сградата. ОЧ - общи части РЗП - Сумата

Как се узаконява тротоар

Казус: Здравейте, Пред блока имаме построен тротоар от строителя, на който ежедневно се паркират автомобили! При подаден сигнал към КАТ се оказа, че видимо има тротоар построен такъв, но всъщност е улица! Въпросът ми е как се узаконява тротоар? Според закона Съгласно Чл. 62, ал.3 на Закон за

Произход на средства при сделки с имоти

КАЗУС: Здравейте, предстои ни покупка на недвижим имот със собствени средства. Искат ни подробно доказване на произход на сумата. Моля за повече яснота, тъй като основно са спестявания с течение на годините. Какво се описва в подобен случай? Колко подробно трябва да е при положение, че няма как да се опише преди

Летни кухни според ЗУТ, строителство и комунални дружества

КАЗУС: Здравейте,имам малко по особен казус спрямо горните коментари но имам нужда от съвет. Имам парцел във малко странджанско село. Парцелът е в регулацията на селото ... Поставих сглобяема метална конструкция от сандвич панели на стъпки от бетон и съответно подадох документи във общината за разрешение за поставяне на преместваем обект. Така,

Заглавие

Go to Top