КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 1 – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Курс 1 Недвижими имоти - Основни понятия
Тема 1 Основни понятия за имоти. Поземлен имот /ПИ/. Урегулиран поземлен имот /УПИ/. ОУП и ПУП. Регулация. Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 2 Сграда, Жилище, РЗП, ЗП, КИНТ. Приложни задачи. Жилищна площ и самостоятелен обект в сграда. Какво е идентификатор на имот?
Тема 3 Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър и имат ли срок скиците и схемите, Какво е ЕКАТЕ? Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 4 Кои са видовете документи по местонахождение на имота? ВИЗА – видове означения и понятия. Как да разчетем документите?
Тема 5 Основни означения - устройство и застрояване. Полезни документи за сваляне.
Тема 6 Видове сгради според конструкцията

Обща продължителност: 69 минути и 36 секунди

100% гаранция за удовлетвореност

Гледайте БЕЗПЛАТНО

Курс 1, Тема 1-Поземлен имот. Урегулиран поземлен имот /УПИ/. ОУП и ПУП. Регулация. Онлайн ресурси.

Курс 1, Тема 1-2 – Онлайн ресурси – КАК и КЪДЕ


Цялостна онлайн програма за сделки с недвижими имоти

Нужна е само регистрация в сайта, която отнема 1 минута.

Онлайн програмата,  включва 10 независими курса, които взаимно се допълват и надграждат.
Всеки курс се състои от 2 до 6 теми с по едно или две видео материала, в които подробно са разгледани всички ключови и важни за страните етапи при сделки с имоти.

Включени са примери от практиката, отговори на въпроси по различни казуси, коментари, много полезна и практична информация, а също документи които директно може да свалите.

Курсовете са подходящи за собственици на недвижими имоти, за кандидат купувачи, наемодатели и наематели на имоти.

Курсовете са подходящи за всеки, който иска да се развива в професията „Брокер на недвижими имоти“.

Да бъдете информиран е от първостепенно значение за Вашата сделка!

НАУЧЕТЕ ВСИЧКО ЗА ИМОТИТЕ!