Курс 1 от ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 1 – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Курс 1 Недвижими имоти - Основни понятия
Тема 1 Основни понятия за имоти. Поземлен имот /ПИ/. Урегулиран поземлен имот /УПИ/. ОУП и ПУП. Регулация. Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 2 Сграда, Жилище, РЗП, ЗП, КИНТ. Приложни задачи. Жилищна площ и самостоятелен обект в сграда. Какво е идентификатор на имот?
Тема 3 Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър и имат ли срок скиците и схемите, Какво е ЕКАТЕ? Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 4 Кои са видовете документи по местонахождение на имота? ВИЗА – видове означения и понятия. Как да разчетем документите?
Тема 5 Основни означения - устройство и застрояване. Полезни документи за сваляне.
Тема 6 Видове сгради според конструкцията

Обща продължителност на Курс 1: 69 минути и 36 секунди