Курс 3 от ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 3 – ГРУБ СТРОЕЖ, КОТИ, ПЛЪТНОСТ, КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ. ЗАСТРОЯВАНЕ.

Курс 1 Груб строеж, Коти, Плътност, К инт. Коефициент на интензивност. Видове застрояване.
Тема 1 Груб строеж. Застроена площ /ЗП/. Разгъната застроена площ /РЗП/. Идеални /общи/ части на сграда.
Тема 2 Различия в квадратурите между нови и стари сгради. Какво представлява таблицата с площообразуване? Застрояване – линии и дълбочина на застрояване.
Тема 3 Кинт. Коефициент на плътност. Коти. Коефициент на озеленяване. Виза за проектиране.

Обща продължителност: 27 минути