КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 3 – ГРУБ СТРОЕЖ, КОТИ, ПЛЪТНОСТ, КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ. ЗАСТРОЯВАНЕ.

Курс 1 Груб строеж, Коти, Плътност, К инт. Коефициент на интензивност. Видове застрояване.
Тема 1 Груб строеж. Застроена площ /ЗП/. Разгъната застроена площ /РЗП/. Идеални /общи/ части на сграда.
Тема 2 Различия в квадратурите между нови и стари сгради. Какво представлява таблицата с площообразуване? Застрояване – линии и дълбочина на застрояване.
Тема 3 Кинт. Коефициент на плътност. Коти. Коефициент на озеленяване. Виза за проектиране.

Обща продължителност: 27 минути

Купете

100% гаранция за удовлетвореност


Цялостна онлайн програма за сделки с недвижими имоти

Нужна е само регистрация в сайта, която отнема 1 минута.

Онлайн програмата,  включва 10 независими курса, които взаимно се допълват и надграждат. Всеки курс се състои от 2 до 6 теми с по едно или две видео материала, в които подробно са разгледани всички ключови и важни за страните етапи при сделки с имоти.

Включени са примери от практиката, отговори на въпроси по различни казуси, коментари, много полезна и практична информация, а също документи които директно може да свалите.

Курсовете са подходящи за собственици на недвижими имоти, за кандидат купувачи, наемодатели и наематели на имоти.

Курсовете са подходящи за всеки, който иска да се развива в професията „Брокер на недвижими имоти“.

Да бъдете информиран е от първостепенно значение за Вашата сделка!

НАУЧЕТЕ ВСИЧКО ЗА ИМОТИТЕ!