Курс 10 От ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 10 – ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ. ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ.

Курс 1 ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ.
Тема 1 Нотариалното изповядване на сделка. Предаване на владение. Етапи на сделката. Полезни документи за сваляне.
Тема 2 Предварителния договор: действителност и неизпълнение. Последствия. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Договорът за посредничество. Ексклузивен договор за посредничество.
Тема 4 Защо с професионален консултант? За продавачи и купувачи на имоти – въпроси и отговори. Ниво на сигурност?

Обща продължителност: 46 минути и 20 секунди