Курс 4 от ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 4 – Право на строеж. Параметри на предварителния договор за учредяване право на строеж. Прехвърляне на правото на строеж. Основно и допълващо застрояване. Документи за продажба на апартаменти в строеж. Начини и характер на застрояване. Минимални размери

Курс 1 Право на строеж и предварителен договор. Прехвърляне. Застрояване. Документи.
Тема 1 Право на строеж. Прехвърляне правото на строеж. Документи за продажба на апартаменти в строеж
Тема 2 Основно и допълващо застрояване. Характер на застрояване. Начин на застрояване. Минимални размери

Обща продължителност: 22 минути и 24 секунди