Курс 7 От ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 7 – ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА ИМОТ.

Курс 1 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА ИМОТ
Тема 1 Етажна собственост. Форми на управление на ЕС. Двуезичен договор за наем.
Тема 2 Наем и договор за наем. Аренда и договор за аренда. Полезни документи за сваляне.

Обща продължителност: 22 минути и 26 секунди