Курс 6 от ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КУРС 1 | КУРС 2 | КУРС 3 | КУРС 4 | КУРС 5 | КУРС 6 | КУРС 7КУРС 8КУРС 9КУРС 10

УЧЕБНА ЗОНА | КУРС 6 – ИМОТИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО. АКТ 16 и УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ЖИЛИЩЕ, АТЕЛИЕ, ГАРАЖ, ПАРКОМЯСТО.

Курс 1 Предназначение. Въвеждане в експлоатация. Жилище, ателие, гараж, паркомясто
Тема 1 Три основни групи имоти. Имоти според предназначение. Жилищни имоти. Норми за жилищни нужди
Тема 2 Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в екплоатация. Вилни имоти. Гаражи и паркоместа. Места за паркиране според ЗУТ
Тема 3 Ателие. Преустройство и промяна на предназначение. Кога не се иска съгласието на останалите собственици на етажната собственост
Тема 4 Имоти с търговско предназначение. Имоти със стопанско предназначение. Офис сградите – класове и характеристики
Тема 5 Оферти за недвижими имоти. Основни данни и особености

Обща продължителност: 42 минути и 47 секунди