КАЗУС:

Здравейте! Предстои ми покупка на имот. Част от средствата са лични част ще са помощ от родители. Възможно ло е при изповядването на сделката част от парите да са от моя сметка, а останалата от тази на родителите ми?

СДЕЛКАТА

При сключване на сделка за покупка на недвижим имот ще трябва да попълните декларация за произход на средствата. Това е Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП. Тази декларация се заверява нотариално.

Средства може да сте получили например при:

 • Плащане по трудов договор, договор за управление и други договорни плащания;
 • Наследство, дарение;
 • Свободна практика; 
 • Наем, лихви, дивиденти; 
 • Продажба на недвижими имоти; 
 • Продажба на акции или продажба на търговско предприятие; 
 • Други

Вижте още в следната статия за конкретен имотен казус: https://imot.goddess.bg/5417/

ПО ВАШИЯ ИМОТЕН КАЗУС

При покупка на недвижим имот цената на имота се заплаща от купувача. Купувача е лицето, което се записва в нотариалния акт. 

Плащането винаги се удостоверява с документ – банково извлечение, копие от което се предоставя на нотариуса извършил сделката.

Следователно, парите които следва да постъпят по банковата сметка на продавача трябва да дойдат от банковата сметка на купувача.

В крайна сметка нотариуса се интересува дали продавача е получил пълната продажна цена, за което освен банковото извлечение е нужно и фактическо потвърждение от продавача. Той трябва лично да се върне в кантората на нотариуса с банковото извлечение и да потвърди устно, че е получил парите си. 

Не е редно при изповядването на сделката част от парите да са от ваша сметка, а останалата част от тази на родителите ви, или представете си например, от сметка на някой приятел.

КАКВО СЕ ПРАВИ

Нека вашите родители своевременно прехвърлят техните пари по вашата сметка. Това става бързо когато от една сметка се нареждат пари към друга банкова сметка. 

Проверете дали и какви такси се удържат от транзакцията когато вашата сметка и сметката на родителите ви са в различни банки. 

Проверете дали е нужно предварително да заявите транзакцията с цел спестяване на банкови комисионни и разходи.Проверете същото дори ако вашата сметка и сметките на родителите ви са в една и съща банка!

ДЕКЛАРИРАНЕ НА СРЕДСТВА

В декларацията, която ще трябва да попълните ( при нотариуса, а родителите ви в банката, когато прехвърлят към вас) запишете откъде имате пари:

 • Плащане по трудов договор, договор за управление и други договорни плащания;
 • Наследство, дарение;
 • Свободна практика; 
 • Наем, лихви, дивиденти; 
 • Продажба на недвижими имоти; 
 • Продажба на акции или продажба на търговско предприятие; 
 • Други

За вашия конкретен случай едната част е от средства дарени от родителите (ще имате банково извлечение, което може да се наложи да представите така че го носете с вас), а другата част е лични средства (например работна заплата).