Цена на имот

Плащане на цена при покупка на имот и Декларация за произход на средства по чл.66, ал.2 от ЗМИП

КАЗУС: Здравейте! Предстои ми покупка на имот. Част от средствата са лични част ще са помощ от родители. Възможно ло е при изповядването на сделката част от парите да са от моя сметка, а останалата от тази на родителите ми? СДЕЛКАТА При сключване на сделка за покупка на

Покупко-продажба на имот със запазено право на ползване

КАЗУС: Здравейте, имам следния казус: Предстои ми да направя покупко-продажба на имот който е между роднини. Като в покупко-продажбата е вписано, че в него ще живее възрастен човек до смъртта му. Сумата на която е оценен имота е 10 100 лв. Как е възможно да се документира покупна цена, като искаме сумата

Заглавие

Go to Top