Покупка на идеални части от земя, съсобственост, сделката

КАЗУС: Здравейте, лице купува с договор за покупко-продажба земеделски земи ИД.ч. от негов съсобственик. В нотариалният акт е посочена сума за заплащане над тази по данъчната оценка , както и страните са декларирали , че сумите са изплатени в брой и преди сделката. В последствие има ли възможност продавача да реши да