Документи необходими за нотариално изповядване на сделка при покупко – продажба на недвижим имот

Подробен списък с разяснения с какви документи е нужно да се снабдите при сделка с недвижим имот: Документи за продажба на имот ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СДЕЛКА - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Документ за собственост на продавачите Удостоверение за Данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от ДОПК Кадастрална