Прехвърляне на собственост върху застроен недвижим имот (обект) и земя

Ще разгледаме двата случая при земя и обект в сграда Всички собственици на обекти в сградата притежават и части от земята: Земята е обща част от етажната собственост. Прехвърляне на собственост върху идеална част от застроен имот става само с прехвърляне на собствеността на обект в сградата.   Собствениците на земята не съвпадат със собствениците