Плащане на цена при покупка на имот и Декларация за произход на средства по чл.66, ал.2 от ЗМИП

КАЗУС: Здравейте! Предстои ми покупка на имот. Част от средствата са лични част ще са помощ от родители. Възможно ло е при изповядването на сделката част от парите да са от моя сметка, а останалата от тази на родителите ми? СДЕЛКАТА При сключване на сделка за покупка на