Поръчката е приета

Поръчката е приета2023-07-18T19:11:51+03:00

 100% практически насочени онлайн обучения, тематични курсове и дигитална грамотност

Възползвайте се от достъпните курсове, които напълно ще удволетворят вашите нужди за повече знания относно различни имотни казуси в практиката. Споделям опит, помагам ви да бъдете запознати по ключови теми за Вашите сделки с имоти!

  • Цялостната онлайн програма за сделки с недвижими имоти

  • Тематични курсове

  • Бърза обратна връзка

  • Професионално онлайн съдействие по имотен казус до 24 часа

Професионални консултации и съдействие при сделки с недвижими имоти

Удволетвореност 100%
Качествено съдържание 100%
Бърза обратна връзка 100%
Индивидуални професионални онлайн консултации 100%
Решаване на конкретни имотни казуси за Вашите сделки 100%

Благодаря за доверието и заповядайте отново в света на имотите!

Последни публикации

Следете нашето съдържание за да сте информирани за различни имотни казуси,  обучения и дигитална грамотност

Застрояване, предназначение, изисквания

By |юни 2nd, 2024|Имотни казуси|

КАЗУС: Здравейте! Желая да закупя ПИ, след което да започна процедура за урегулиране на имота

Пълномощно при продажба на недвижим имот

By |май 7th, 2024|Имотни казуси|

КАЗУС: Здравейте, искам да закупя имот, продавачите (съпруг и съпруга) имат пълномощник. Пълномощното съдържа „право

Заглавие

Go to Top