Какво търсят хората във вашия сайт?

 • полезна и стойностна информация;
 • еспертни съвети и помощ, решаване на проблеми на различни и специфични казуси;
 • примерни документи, шаблони и формуляри по конкретни въпроси;
 • експертно мнение дадено от професионалист в дадена сфера.

Всичко, което предоставяте на потребителите си, в т.ч. текстове, обучения, видео съдържание, различни файлове, брошури, бланки, материали и т.н. носещо полза на читателите ви онлайн, гарантира за вас

висок рейтинг и уважение.

Не защото продавате нещо, а защото давате!

Съдържанието за уеб отдавна не се създава само за целите на SEO оптимизацията.

Как се създават професионални експертни текстове?

Най-качествени и полезни са текстове и съдържание написани и създадени от експерт в съответната област.

Какво е нужно?

 • задаване на тема и цел на съдържанието;
 • определяне на точната аудитория;
 • отговор на въпроса: С какво точно помагам?

В зависимост дали ще предоставите материал или ще разчитате изцяло на експертизата на професионалиста, който ще създаде за вас съдържание ще получите:

 • професионална тематична статия;
 • журналистическа статия, за която е нужно допълнително проучване на темата, сравнения и анализи;
 • информативна статия;
 • рекламна тематична статия целяща да привлече вниманието на потребителите към конкретен обект или конкретна цел;
 • просто статия с интересни изводи, любопитни данни или друга неангажираща информация.