СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

  1. Въведение
  2. Стъпки за създаване и управление на Facebook страница
  3. Meta Business Suite, Add Center, Professional Dashboard и Ads Manager –  работа с инструментите
  4. Фейсбук реклами – основни стъпки за създаване на реклама във Фейсбук

Достъпен от 16/05/2023

Нужна е регистрация в сайта, а курсовете са достъпни безплатно след като влезете в профила си или в плейлиста с видеа в Ютуб

Курс 1 Базово практично обучение за управление на Фейсбук страница
Тема 1 1- Базово FB обучение - Въведение
Тема 2 2- Базово FB обучение - Стъпки за създаване и управление на Facebook страница
Тема 3 3- Базово FB обучение - Meta Business Suite, Add Center, Professional Dashboard и Ads Manager
Тема 4 4 - Базово FB обучение - Фейсбук реклами

Споделете тази страница

Описание

Управлението на страници в социалните мрежи, включително и на Facebook, е процес, който включва публикуване на съдържание, взаимодействие с аудиторията, управление на рекламните кампании и анализиране на резултатите. Това е необходимо за да се постигне целта на страницата, която може да бъде свързана с рекламиране на продукти и услуги, повишаване на бранда и увеличаване на броя последователи и ангажимент от тях.

В управлението на страници във Facebook, е важно да се планира и създава качествено и релевантно съдържание, което да привлича и задържа вниманието на аудиторията. Това може да бъде в различни формати като снимки, видеа, текстове и др. Трябва да се поддържа активна комуникация с последователите на страницата, като се отговаря на коментари и лични съобщения.

Управлението на рекламните кампании във Facebook е също важна част от управлението на страницата, тъй като позволява на бизнеса да достигне целевата си аудитория и да увеличи броя на потенциалните клиенти. 

За да се изгради ефективна рекламна кампания, е важно да се избере правилният тип на рекламата, да се определи целевата аудитория, да се зададат бюджет и времеви рамки и да се следят резултатите на кампанията.

За да се оцени ефективността на управлението на страницата, е важно да се анализират данните за ангажираността на аудиторията и за ефективността на рекламните кампании. Във Facebook се предоставят много инструменти и анализатори, които да помогнат за оценка на резултатите и да се изгради стратегия за бъдещи кампании.

Управлението на страница във Facebook изисква много време и усилия, но при правилното управление може да доведе до развитие на бизнеса ви.