Кредити

Кредитни консултации и пълно съдействие за заем от банка

Какви са ползите за Вас

ако изберете мен

Може да разчитате на мен независимо дали възнамерявате да закупите недвижим имот със заем от банка, да рефинансирате съществуващ заем или ви е нужен потребителски кредит. Разполагайки с многогодишен опит в сферата на недвижимите имоти, спецификата при жилищно кредитиране и изискванията на банките са ми ясни. Ще Ви окажа пълно съдействие така, че да имате пълна подкрепа от предварителното одобрение на банката до усвояването на средствата!

Моите кредитни консултации и услуги са безплатни за всички мои клиенти и Вие получавате персонално съдействие и помощ през целия процес на кредитиране или рефинансиране на ипотечен или потребителски кредит.

Пълно съдействие при подготовка на всички документи нужни за Вашия кредит. Спестявам ви време и пари!

В качеството ми на консултант към Банка ДСК, аз ви оказвам пълно съдействие при ипотечно и потребителско кредитиране. Работя в тясно сътрудничество с финансисти и експерти. Възползвайте се от експертната безплатна консултация. Ще ви спестя време и ще помогна при подготовката на цялата документация за Вашия имот и/или заем. Процеса на одобрение на кредит ще бъде максимално бърз за Вас.

Вземете информирано решение!

ВАЖНО: Фирмата не е кредитен посредник по смисъла на ЗКНИП и не подлежи на регистрация по чл. 51 от ЗКНИП и Наредба №19 от 20 октомври 2016г на БНБ.

Ще ви съдействам, защото моя задача е да защитя Вашите интереси.

Свържете се с мен за повече информация и съдействие на телефон 0878 22 36 09,

Десислава Щебетовска