Как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот – земята(УПИ) отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда?

КАЗУС: Как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот - земята(УПИ) отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда? ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ УПИ - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Най -общо казано това е имот в регулация. За да бъде считан за урегулиран, един парцел земя трябва да съответства