Пълномощно при продажба на недвижим имот

КАЗУС: Здравейте, искам да закупя имот, продавачите (съпруг и съпруга) имат пълномощник. Пълномощното съдържа „право да продаде ,сключвайки предварителен договор или окончателен нотариален акт, да договаря сам със себе си или с лица които представлява, както и да получи всякакви суми по моя сметка или по сметка на упълномощеното лице“ . Но