идеални части

Как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот – земята(УПИ) отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда?

КАЗУС: Как става прехвърлянето на идеални части от урегулиран поземлен имот - земята(УПИ) отделно от апартамента или друг самостоятелен обект в сграда? ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ УПИ - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Най -общо казано това е имот в регулация. За да бъде считан за урегулиран, един парцел земя трябва да съответства

Покупка на идеални части от земя, съсобственост, сделката

КАЗУС: Здравейте, лице купува с договор за покупко-продажба земеделски земи ИД.ч. от негов съсобственик. В нотариалният акт е посочена сума за заплащане над тази по данъчната оценка , както и страните са декларирали , че сумите са изплатени в брой и преди сделката. В последствие има ли възможност продавача да реши да

Заглавие

Go to Top