Социални мрежи

Вашите клиенти взаимодействат с различни брандове чрез социалните медии. Ако вие не говорите директно с аудиторията си чрез социални платформи като Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest, пропускате много възможности!

Няколко въпроса, които трябва да си зададете, когато определяте своите маркетингови цели в социалните медии:

Какво искате да постигнете чрез маркетинг в социалните медии?
Коя е вашата целева аудитория?
Как вашата целева аудитория би използвала социалните медии?
Какво послание искате да изпратите до аудиторията си?

Предлагам ви поддръжка на социални профили, създаване на качествено и ангажиращо съдържание и поддържане на добър имидж в социалните мрежи!

Успехът в маркетинга в социалните медии до голяма степен зависи от способността за правилно определяне на целевата аудитория.

Маркетинговите усилия в социалните медии няма да дадат резултат, ако историята която се споделя не си струва да бъде чута!

Тези истории трябва да са истински и искрени. Хората повече от всякога усещат когато не сте честни с тях, когато във вашите публикации няма страст, когато не горите в това което презентирате, споделяте или предлагате. От какво имат нужда вашите клиенти? Знаете ли?

Създаване на атрактивно органично съдържание и рекламни кампании

  1. Инсталиране на Фейсбук пиксел в уеб сайта ви
  2. Настройки на Facebook Pixel в Business Manager
  3. Създаване и оптимизиране на рекламни кампании във Facebook и Instagram
  1. Създаване и актуализиране на визията на страницата –  концепции за съдържание, корица, профилно изображение;
  2. Изработка на изображения за социалните медии, рекламни изображения и банери;
  1. Статистически и демографски данни относно последователи и постигнати резултати;
  2. Планиране на база анализи на бъдещи актуализации за създаване на ново съдържание за социални мражи;