Продължителност: 31 минути

Какво ще знаете в края на този урок?

Обзор на административния панел на сайт създаден с WordPress