Продължителност: 35 минути

Какво ще знаете в края на този урок?

КАТЕГОРИЯ, СТРАНИЦА, ЕТИКЕТ

  • как се създават страници, категории и етикети и за какво служат;
  • как да добавяте публикация към категория и 2 начина да направите това;
  • как в една публикация може да добавяте категория и етикет и как да добавяте група от публикации към една категория;
  • каква е разликата между етикети и категории;
  • какво са страниците в WordPress и какво не са;