ЦЯЛОСТНА ОНЛАЙН ПРОГРАМА – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

С ПРИЛОЖЕНИ ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ, ЗАДАЧИ И ПРИМЕРИ

Онлайн ресурси – как и къде да получа безплатна информация за различни параметри и данни за имотите си

КУРС – 1 КУРС – 2 КУРС – 3
Недвижими имоти - Основни понятия ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ДА ИМОТИ ГРУБ СТРОЕЖ, КОТИ, ПЛЪТНОСТ, К инт., КОЕФИЦИЕНТ НА ИНТЕНЗИВНОСТ, ВИДОВЕ ЗАСТРОЯВАНЕ
КУРС – 4 КУРС – 5 КУРС – 6
ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР, ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ОСНОВНО И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В СТОРЕЖ ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, АКТ 16 и УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЖИЛИЩЕ, АТЕЛИЕ, ГАРАЖ, ПАРКОМЯСТО, ТЪРГОВСКИ ИМОТИ
КУРС – 7 КУРС – 8 КУРС – 9
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ,НАЕМ НА ИМОТ СЕРВИТУТИ,ИПОТЕКИ,УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО
КУРС – 10
ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ. ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ