БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ: Базово практично обучение за управление на Фейсбук страница

Стъпки за създаване и управление на Facebook страница Meta Business Suite, Add Center, Professional Dashboard и Ads Manager - работа с  инструментите Фейсбук реклами Основни стъпки за създаване на реклама във Фейсбук