цялостна програма сделки с имоти

Курс – 10: ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ

В този курс ще говорим за всички етапи при сделка с недвижим имот. Ще разгледаме целия процес от самото начало до финализиране на сделката при нотариус. Ще научите как да се подготвите за нотариалното изповядване - практически примери с различни казуси. Предварителния договор - какви са основните изисквания за да бъде предварителния договор действителен. Какви

By |2022-08-14T19:21:05+03:00октомври 15th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 10: ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ

Курс – 9: ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО

Завещание и форми на завещание. Какво означава запазена част по отношение на наследниците. Наследство и отказ от наследство. Когато се отказваме от наследяване на недвижим имот с тежести - какви са възможностите и ограниченията. Замяна на недвижим имот и продажба на недвижим имот - основни характеристики и определения. Дарение и кога дарението може да бъде

By |2022-08-14T19:21:06+03:00октомври 15th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 9: ЗАВЕЩАНИЕ. ДАРЕНИЕ. ЗАМЯНА. НАСЛЕДСТВО

Курс – 8: СЕРВИТУТИ. ИПОТЕКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Сервитути - правото на преминаване през чужд имот и как става учредяване на сервитут. Подробно за ипотеките - как се учредява ипотека, за обезщетението и неустойките, за сигурността на продавача и купувача при закупуване на недвижим имот. Продажба на ипотекиран имот. Покупка на имот с ипотека. Различни практични примери и стъпки при закупуване на имот

By |2022-08-14T19:21:06+03:00октомври 15th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 8: СЕРВИТУТИ. ИПОТЕКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Курс – 7: ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ. НАЕМ НА ИМОТ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Етажна собственост, управление чрез общо събрание и как се създава сдружение. Кое е общо в етажната собственост. Особености. Договорът за наем - със срок или без срок. Какво става с договорът за наем ако недвижимият имот се продаде и си смени собствеността. Практически насоки и казуси.

By |2022-08-14T19:21:06+03:00октомври 15th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 7: ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ. НАЕМ НА ИМОТ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Курс – 6: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. АКТ 16 и УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ЖИЛИЩЕ. АТЕЛИЕ. ГАРАЖ. ТЪРГОВСКИ ИМОТИ

Какви са нормите за жилищни нужди спрямо наредбата за жилищни нужди, която е в сила от 2008г. Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация от гледна точка на строежите спрямо категорията им. Местата за паркиране в сграда в режим на етажна собственост - гаражи и паркоместа. Ателие и жилище - особености и възможности за

By |2022-08-14T19:21:07+03:00октомври 15th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 6: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. АКТ 16 и УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ЖИЛИЩЕ. АТЕЛИЕ. ГАРАЖ. ТЪРГОВСКИ ИМОТИ

Курс – 5: ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

За правото на строеж и вещното право на ползване. Кои са основните права на съсобственика - примери. Идеалната част  по отношение на съсобствениците. Право на собственост и отказ от право на собственост. Право на ползване - примери. Как се прави делба и кое е най-доброто решение за съсобствениците на недвижим имот. Правото на изкупуване и

By |2022-08-14T19:21:07+03:00октомври 15th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 5: ВЕЩНИ ПРАВА. ОБЛИГАЦИОННИ ПРАВА. СЪСОБСТВЕНОСТ. ДЕЛБА. ПРИМЕРИ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Курс – 4: ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР, ПРАВО НА СТРОЕЖ, ЗАСТРОЯВАНЕ, ДОКУМЕНТИ

Право на строеж и прехвърляне право на строеж - особености и изисквания. Застрояване и начини на застрояване при УПИ.

By |2022-08-14T19:21:08+03:00октомври 12th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 4: ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР, ПРАВО НА СТРОЕЖ, ЗАСТРОЯВАНЕ, ДОКУМЕНТИ

Курс – 3: ГРУБ СТРОЕЖ. КОТИ. ПЛЪТНОСТ. КИНТ. ВИДОВЕ ЗАСТРОЯВАНЕ

Груб строеж - особености и изисквания . Застроена площ. Разгъната застроена площ. Идеални общи части на сграда по отношение на отделните собственици. Подробно - кои са нужните документи за издаване на виза за проектиране. Интензивност на застрояване и плътност на застрояване спрямо различните зони на населените места.  

By |2022-08-14T19:21:08+03:00октомври 12th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 3: ГРУБ СТРОЕЖ. КОТИ. ПЛЪТНОСТ. КИНТ. ВИДОВЕ ЗАСТРОЯВАНЕ

Курс – 2: ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Видове монолитно строителство и жилищните сгради. Разполагане на сградите на основното застрояване и отстояния. Технически параметри. Данъчни въпроси за имоти. Декларация при покупка на недвижим имот. Особености за паркоместата. Жилищните сгради и полезни документи са сваляне. Семейна имуществена общност и режими на имуществени отношения - особености и примери.  

By |2022-08-14T19:21:08+03:00октомври 7th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 2: ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ИМОТИ. ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Курс – 1: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – ПИ, УПИ, ПУП, РЕГУЛАЦИЯ, РЗП, ЗП. ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ И ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Поземлен имот и урегулиран поземлен имот. Регулация. Ще ви покажа къде и как може да намерите информация онлайн за предназначението на имотите, различни възможности и достъп до данни за недвижими имоти. Как онлайн да измерим площ или разстояние. Видео демонстрация. /видео демонстрации има и в част от другите курсове според тематиката им / Ще говорим

By |2022-08-14T19:21:09+03:00септември 10th, 2018|Коментарите са изключени за Курс – 1: ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ – ПИ, УПИ, ПУП, РЕГУЛАЦИЯ, РЗП, ЗП. ПРИЛОЖНИ ЗАДАЧИ И ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

Заглавие

Go to Top