БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ: Как сами да управляваме и поддържаме своя WordPress сайт

Онлайн курсът Как сами да управляваме и поддържаме своя WordPress сайт е цялостно обучение, което се състои от видео уроци.  Ако имате сайт създаден с WordPress, това е Вашето обучение! Това е практическо обучение! Ако имате сайт създаден с WordPress, това е Вашето обучение! WordPress е супер софтуер с отворен код, който е номер 1. Защо казвам