Полезно

Протоколите за оглед и договорите – Дискусия в НСНИ

На 4 юли 2024 в централния офис на НСНИ се проведе дискусия между представители на бранша на тема Протоколите за оглед и договорите за сътрудничество. В дискусията се включи и Адв. д-р Бисерка Маринова. Тя обърна внимание, че правенето на огледи е само една малка част от задълженията на брокера. Само осъществяването на оглед само

Прехвърляне на собственост върху застроен недвижим имот (обект) и земя

Ще разгледаме двата случая при земя и обект в сграда Всички собственици на обекти в сградата притежават и части от земята: Земята е обща част от етажната собственост. Прехвърляне на собственост върху идеална част от застроен имот става само с прехвърляне на собствеността на обект в сградата.   Собствениците на земята не съвпадат със собствениците

Статистически доклад за наемни цени в гр. София, жк. Младост

Наемите на имоти в жк. Младост През 2023 г. наемите на офис площи в София отбелязаха значително покачване. Въпреки това, прогнозите за 2024 г. сочат, че ръстът на наемите ще се забави до нивата на инфлацията. В края на 2023 г., наемите за първокласни офис площи в центъра на София варираха между 16 и

Документи необходими за нотариално изповядване на сделка при покупко – продажба на недвижим имот

Подробен списък с разяснения с какви документи е нужно да се снабдите при сделка с недвижим имот: Документи за продажба на имот ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ПРИ СДЕЛКА - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ Документ за собственост на продавачите Удостоверение за Данъчна оценка на имота по чл.264, ал.1 от ДОПК Кадастрална

Заглавие

Go to Top