Сервитути - правото на преминаване през чужд имот и как става учредяване на сервитут.

Подробно за ипотеките - как се учредява ипотека, за обезщетението и неустойките, за сигурността на продавача и купувача при закупуване на недвижим имот. Продажба на ипотекиран имот. Покупка на имот с ипотека. Различни практични примери и стъпки при закупуване на имот с ипотека.

Кои са документите които се изискват от кредитираща банка и от нотариус - особености и казуси.

Модул 1 СЕРВИТУТИ. ИПОТЕКИ. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ.
Тема 1 Сервитут и видове сервитути. Учредяване на сервитут.
Тема 2 Ипотека и видове ипотеки. Особености при закупуване на имот с ипотека. Удостоверение за тежести. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Документи за продажба/ипотека на апартамент. Документи за продажба на наследствен имот. Казуси за имот с ипотека. Полезни документи за сваляне.