Етажна собственост, управление чрез общо събрание и как се създава сдружение. Кое е общо в етажната собственост. Особености.

Договорът за наем - със срок или без срок. Какво става с договорът за наем ако недвижимият имот се продаде и си смени собствеността. Практически насоки и казуси.

Курс 1 ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА ИМОТ
Тема 1 Етажна собственост. Форми на управление на ЕС. Двуезичен договор за наем.
Тема 2 Наем и договор за наем. Аренда и договор за аренда. Полезни документи за сваляне.