Какви са нормите за жилищни нужди спрямо наредбата за жилищни нужди, която е в сила от 2008г.

Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация от гледна точка на строежите спрямо категорията им.

Местата за паркиране в сграда в режим на етажна собственост - гаражи и паркоместа.

Ателие и жилище - особености и възможности за промяна на предназначение. Кога е възможно и какви са изискванията за промяна на статут и предназначение на имот.

Какви са видовете имоти и кои са техните основни особености и характеристики, които са важни при решение за покупка.

НОВО: Промени ЗУТ 2021 - предназначение, разрешение за строеж, ателиета, жилища, кладенци, летни кухни, гаражи

Курс 1 Предназначение. Въвеждане в експлоатация. Жилище, ателие, гараж, паркомясто
Тема 1 Три основни групи имоти. Имоти според предназначение. Жилищни имоти. Норми за жилищни нужди
Тема 2 Акт 16 и Удостоверение за въвеждане в екплоатация. Вилни имоти. Гаражи и паркоместа. Места за паркиране според ЗУТ
Тема 3 Ателие. Преустройство и промяна на предназначение. Кога не се иска съгласието на останалите собственици на етажната собственост
Тема 4 Имоти с търговско предназначение. Имоти със стопанско предназначение. Офис сградите – класове и характеристики
Тема 5 Оферти за недвижими имоти. Основни данни и особености