Право на строеж и прехвърляне право на строеж - особености и изисквания.

Застрояване и начини на застрояване при УПИ.

Курс 1 Право на строеж и предварителен договор. Прехвърляне. Застрояване. Документи.
Тема 1 Право на строеж. Прехвърляне правото на строеж. Документи за продажба на апартаменти в строеж
Тема 2 Основно и допълващо застрояване. Характер на застрояване. Начин на застрояване. Минимални размери