Груб строеж - особености и изисквания . Застроена площ. Разгъната застроена площ. Идеални общи части на сграда по отношение на отделните собственици.

Подробно - кои са нужните документи за издаване на виза за проектиране.
Интензивност на застрояване и плътност на застрояване спрямо различните зони на населените места.

 

Модул 1 Груб строеж, Коти, Плътност, К инт. Коефициент на интензивност. Видове застрояване.
Тема 1 Груб строеж. Застроена площ /ЗП/. Разгъната застроена площ /РЗП/. Идеални /общи/ части на сграда.
Тема 2 Различия в квадратурите между нови и стари сгради. Какво представлява таблицата с площообразуване? Застрояване – линии и дълбочина на застрояване.
Тема 3 Кинт. Коефициент на плътност. Коти. Коефициент на озеленяване. Виза за проектиране.