Видове монолитно строителство и жилищните сгради. Разполагане на сградите на основното застрояване и отстояния. Технически параметри.

Данъчни въпроси за имоти. Декларация при покупка на недвижим имот.

Особености за паркоместата. Жилищните сгради и полезни документи са сваляне.

Семейна имуществена общност и режими на имуществени отношения - особености и примери.

 

Курс 1 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ СТРОЕЖ. СИО И ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ. ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ
Тема 1 Видове монолитно строителство. Особености при жилищните сгради.
Тема 2 Жилищни сгради. Балкон, Лоджия, Тераса. Жилище и паркомясто. Паркомясто - особености. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Технически параметри. Височина на сградите. Външна линия на застрояване. Разполагане на сградите.
Тема 4 Данъчни въпроси за имоти. Данъци нови сгради. Данъчни облекчения. Декларация за доходи при продажба на един жилищен имот. Полезни документи за сваляне.
Тема 5 СИО. Режими на имуществени отношения.