В този курс ще говорим за всички етапи при сделка с недвижим имот. Ще разгледаме целия процес от самото начало до финализиране на сделката при нотариус. Ще научите как да се подготвите за нотариалното изповядване - практически примери с различни казуси.

Предварителния договор - какви са основните изисквания за да бъде предварителния договор действителен. Какви основни и задължителни клаузи за страните трябва да включва и на какво да обръщаме внимание. Кога да капарираме имот и трябва ли да оставим депозит за имота преди сключване на предварителен договор.

Защо да работите с брокер и какви са предимствата на договорените отношения.

Защо да работим с професионален консултант.

Модул 1 ЕТАПИ ПРИ СДЕЛКА С НЕДВИЖИМ ИМОТ.
Тема 1 Нотариалното изповядване на сделка. Предаване на владение. Етапи на сделката. Полезни документи за сваляне.
Тема 2 Предварителния договор: действителност и неизпълнение. Последствия. Полезни документи за сваляне.
Тема 3 Договорът за посредничество. Ексклузивен договор за посредничество.
Тема 4 Защо с професионален консултант? За продавачи и купувачи на имоти – въпроси и отговори. Ниво на сигурност?