Поземлен имот и урегулиран поземлен имот. Регулация. Ще ви покажа къде и как може да намерите информация онлайн за предназначението на имотите, различни възможности и достъп до данни за недвижими имоти. Как онлайн да измерим площ или разстояние. Видео демонстрация. /видео демонстрации има и в част от другите курсове според тематиката им /

Ще говорим какво не се включва в жилищната площ и кое не е самостоятелен обект в сграда. Ще разчетем подробно визата за проектиране - означения и понятия. Кое какво значи в документите.

Устройство и застрояване. Видове сгради.

Модул 1 Недвижими имоти - Основни понятия
Тема 1 Основни понятия за имоти. Поземлен имот /ПИ/. Урегулиран поземлен имот /УПИ/. ОУП и ПУП. Регулация. Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 2 Сграда, Жилище, РЗП, ЗП, КИНТ. Приложни задачи. Жилищна площ и самостоятелен обект в сграда. Какво е идентификатор на имот?
Тема 3 Какви данни се съдържат в кадастралната карта и кадастралния регистър и имат ли срок скиците и схемите, Какво е ЕКАТЕ? Онлайн ресурси - КАК и КЪДЕ
Тема 4 Кои са видовете документи по местонахождение на имота? ВИЗА – видове означения и понятия. Как да разчетем документите?
Тема 5 Основни означения - устройство и застрояване. Полезни документи за сваляне.
Тема 6 Видове сгради според конструкцията