Базово практично обучение за управление на фейсбук страница Управление на страници и рекламни кампании в социалните мрежи

  1. Стъпки за създаване и управление на Facebook страница
  2. Meta Business Suite, Add Center, Professional Dashboard и Ads Manager - работа с  инструментите
  3. Фейсбук реклами
  4. Основни стъпки за създаване на реклама във Фейсбук
Модул 1 Базово практично обучение за управление на Фейсбук страница
Тема 1 1- Базово FB обучение - Въведение
Тема 2 2- Базово FB обучение - Стъпки за създаване и управление на Facebook страница
Тема 3 3- Базово FB обучение - Meta Business Suite, Add Center, Professional Dashboard и Ads Manager
Тема 4 4 - Базово FB обучение - Фейсбук реклами