Базово практично обучение за управление на фейсбук страница Управление на страници и рекламни кампании в социалните мрежи

  1. Стъпки за създаване и управление на Facebook страница
  2. Meta Business Suite, Add Center, Professional Dashboard и Ads Manager - работа с  инструментите
  3. Фейсбук реклами
  4. Основни стъпки за създаване на реклама във Фейсбук