Сграда демо визуализация

Комплекс от къщи с модерна архитектура и оптимално разпределение на
жилищната площ

Сграда демо визуализация
Къща 1 с клик линк Къща 2 без клик линк Къща 3 Къща 4

Къща 2 без клик линк

С площ от 270 кв.м., състои от три етажа, всеки по 90 кв.м.

Къща 3

С площ от 270 кв.м., състои от три етажа, всеки по 90 кв.м.

Къща 4

С площ от 270 кв.м., състои от три етажа, всеки по 90 кв.м.